Alles wat u moet weten

Een asbestinventaris is het resultaat van een grondig onderzoek door een asbestdeskundige. Maar is zo'n inventaris eigenlijk wettelijk verplicht? Wat zijn de kosten? En hoe gaat een asbestdeskundige te werk? Wij beantwoorden al uw vragen en delen essentiële inzichten. Klik op de titels hieronder voor meer info.

Wat houdt een asbestinventaris in?

Een asbestinventaris is een gedetailleerde lijst waarin alle asbesthoudende materialen in en rond een gebouw worden opgesomd. Het hoofddoel is om de locatie en hoeveelheid asbesthoudende materialen vast te stellen.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventaris. De OVAM verstrekt op basis hiervan een uniek asbestattest voor elk gebouw. Dit attest bevat informatie over:

  • Welke materialen asbest bevatten.
  • Het type asbest dat aanwezig is.
  • Aanbevelingen voor het beheer of de verwijdering van het aanwezige asbest.

Is een asbestinventaris wettelijk verplicht?

Vanaf 23 november 2022 verplicht de Vlaamse overheid de opstelling van een asbestinventaris voor gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd, in het geval van verkoop of schenking. Voor appartementseigenaren geldt de verplichting om vanaf 1 mei 2025 een asbestattest voor te leggen, zowel voor hun eigen appartement als voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Het doel van deze wetgeving is om ervoor te zorgen dat vanaf 2032 voor elk gebouw waarvan u eigenaar bent, een asbestattest beschikbaar is, ongeacht uw plannen voor verkoop of verhuur.

Moet een asbestinventaris worden opgesteld door een asbestdeskundige?

Om een asbestinventaris te verkrijgen voor de verkoop van uw pand, moet u een gecertificeerde instelling inschakelen. Een asbestdeskundige Inventarisatie (ADI) moet een opleiding volgen om toegang te krijgen tot de databank asbestinventarisatie van OVAM. Tijdens deze opleiding leert de deskundige:

  • Welke toepassingen asbest kunnen bevatten.
  • De stappen voor beheer of verwijdering.

Hoe lang duurt een asbestinventarisatie?

De duur van een inspectiebezoek varieert afhankelijk van verschillende factoren. Als er veel materiaalmonsters moeten worden genomen, moeten alle monsternamepunten ook veilig worden hersteld na de inspectie. Een gemiddeld inspectiebezoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Hoe lang duurt het voordat ik een asbestattest ontvang na de inventarisatie?

Een asbestinventaris wordt binnen maximaal 2 weken geleverd door ons. 

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Met behulp van het opdrachtformulier wordt de te inventariseren zone in eerste instantie afgebakend. De asbestdeskundige voert vervolgens een inspectiebezoek uit op basis van deze informatie. Alle verzamelde gegevens worden samengevoegd in een rapport en ingevoerd in het OVAM-platform. Via dit portaal genereert u een uniforme pdf die u moet overleggen bij het tekenen van de akte bij verkoop.

Wat is het verschil tussen een asbestinventaris voor sloop en normaal gebruik?

Bij het opstellen van een asbestinventaris voor sloopdoeleinden wordt een destructieve inventarisatie uitgevoerd. Hierbij worden zelfs verborgen of onderliggende toepassingen opgespoord, in tegenstelling tot een visuele inventaris.

Bij een inventarisatie voor normaal gebruik wordt het gebouw uitsluitend visueel en auditief geïnspecteerd. Als er vermoedens van asbest zijn, kunnen monsters worden genomen, maar dit gebeurt zonder schade te veroorzaken en wordt veilig hersteld door de asbestdeskundige, hoewel dit herstel mogelijk niet esthetisch is.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

De gebruikelijke geldigheidsduur van een asbestattest bedraagt 10 jaar, maar indien er materialen met een hoog risico aanwezig zijn, wordt deze geldigheid beperkt tot 5 jaar.