Onze werkwijze

Na ondertekening van de opdracht tot het opleveren van een asbestinventaris attest gaan we als volgt te werk:

Inspectie ter plaatse

Wij  inspecteren alle locaties, terreinen, bouwwerken en objecten op de aanwezigheid van asbest. We laten materiaalmonsters analyseren in een geaccrediteerd laboratorium om met absolute zekerheid vast te stellen of het materiaal al dan niet asbest bevat. Na een grondige analyse ontvangt u een uitgebreid asbestattest dat geldig is bij de verkoop van uw woning. 

U ontvangt van ons een rapport met daarin

  • Foto’s
  • Hoeveelheden 
  • Een analyserapport van de monsternames
  • Beheersmaatregelen
  • Opmerkingen en adviezen over de aangetroffen asbesttoepassingen